ateliers

Spring naar informatie over de vakantieateliers.

OVER DE THEATERATELIERS

Sinds de start van KOPERGIETERY (dat toen nog Speelteater Gent heette) in 1978 worden theaterateliers opgezet voor kinderen en jongeren van 8 jaar tot 18 jaar. Tegenwoordig zijn dat wekelijkse theaterateliers en periodieke vakantie-ateliers. Ook in KG Rabot worden er wekelijks ateliers opgezet.

Ieder seizoen zijn er een 150-tal kinderen en jongeren die, in kleine groepen, aan een project werken onder leiding van regisseurs, musici, choreografen, filmmakers en/of theaterdocenten.

Deze projecten verschillen in duur, opzet, naar inhoud en vorm, maar allemaal komen ze tot stand onder leiding van ervaren mensen. Sommige projecten groeien uit tot ‘volwaardige’, reizende producties.

Er wordt niet gewerkt volgens een ‘methode’ of een educatief programma. Ateliers zijn werkplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren, samen met een docent/artiest aan het werk gaan in een bruisend en voedend proces. Wederzijdse inspiratie en het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, daar gaat het om, en ook het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater kan zijn, in wat zich afspeelt in de wereld.

 

WAT STAAT ER SEIZOEN 2022-2023 IN DE THEATERATELIERS OP STAPEL?

° BLOK 1: HOKJES

[sep > dec 2022] We houden van vakjes, etiketten, categorieën en hokjes. Onze woorden dwingen ons daar bijna toe. ‘Dit hoort hierbij en dat daarbij’. Klaar en duidelijk. Rood, wit, zwart, groot, klein, dik, dun, raar, vreemd, dom, slim, saai. Iedereen doet het wel eens bij iemand en toch houden we er zelf niet van als we ‘gehokt’ worden.

In blok 1 gaan we de hokjesmentaliteit finaal fileren. We breken de kaders van het frame, zoeken naar onze blinde vlekken, we wissen alles wat we weten, leggen het mes van oordeel naast ons neer en gaan op zoek naar wat verwondert en verwart. 

DOCENTEN: Nadia Alhassanat, Jotka Bauwens, Hilde De Clercq, Bert Dobbelaere, Griet Dobbelaere, Nona Demey, Joram Kunde, Niels Nijs (stage), Fée Roels, Tine Van den Broeck, Hanne Vandersteene, Tijs Verbrugge, Michael Vergauwen, Craig Weston

° BLOK 2: STORIES

Stories we tell ourselves and our children

[jan > mei 2023] Wat zijn de verhalen die we over onszelf vertellen? Welke verhalen en sprookjes delen we? Welke liedjes en TikTok-sterren, welke geuren en danspasjes, welke bekende koppen en rare gewoontes? 
Wat zeggen die voorkeuren en verhalen over ons? Hoe bepalen ze onze verbeelding en hoe we naar de wereld kijken? Zitten er genoeg stemmen in de verhalen die we schrijven? Mogen we ze nog wel zo vertellen?

In blok 2 gaan we op zoek naar wat deze verhalen en sprookjes ons zeggen over wie we zijn en niet (mogen) zijn. Wie past in het verhaal, wie niet.

En vooral: we duiken onder in de kracht van de verbeelding die elk goed verhaal in zich draagt. We onderzoeken de beelden en metaforen van oude verhalen en oefenen onszelf in het maken van eigen, nieuwe verhalen.

Met een ongebreidelde verbeelding duiken we 15 ateliers lang onder in de wereld van STORIES.

Op 13 en 14 mei 2023 presenteren alle kinderen en jongeren hun toonmoment tijdens het WILD WEEKEND, een bruisend wilde afsluiter van het atelierjaar. Wild Weekend vindt plaats in de KOPERGIETERY, en niet in Tinnenpot zoals eerder aangekondigd.
 

° PROJECTEN

Kruistocht.

April 2023 gaat de familie-opera Kruistocht. van start, een coproductie van Opera Ballet Vlaanderen en KOPERGIETERY. Verschillende kinderen/jongeren uit de Theaterateliers zullen op scène te zien zijn! Bestel tijdig je tickets!

Wild Weekend/Theaterweekend

Elk jaar biedt KOPERGIETERY een inkijk in haar atelierwerking tijdens het ‘Wild Weekend’, dat dit seizoen doorgaat op 13 & 14 mei 2023.  Iedere ateliergroep presenteert er een toonmoment. 

 

PRAKTISCH

De wekelijkse Theaterateliers voor seizoen 22-23 gaan van start op woe 21 september en zaterdag 14 september. 
De Rabotateliers starten eind september. Alle deelnemers worden per mail verwittigd.

 

GOED OM WETEN

De wekelijkse theaterateliers zijn helaas reeds volzet. Daarom organiseert KOPERGIETERY tijdens schoolvakanties regelmatig vakantieateliers, zodat nieuwe kinderen en jongeren het huis en de werking kunnen leren kennen. De eerstvolgende vakantieateliers zullen plaatsvinden in de herfstvakantie. Data en uren zijn nog niet gekend.  

Indien er plaatsen vrijkomen binnen de wekelijkse ateliers, kan een kind - die deelnam aan de vakantieateliers - doorschuiven naar de wekelijkse ateliers.  Als uw kind daar zin in heeft, is het belangrijk dit te melden zodat je kind op de wachtlijst staat!

Dit is echter geen wachtlijst met nummertjes…  We selecteren de nieuwe kinderen/jongeren op basis van hun leeftijd (in sommige leeftijdsgroepen komen er meer plaatsen vrij dan in andere) en hun profiel (hoe ze binnen de bestaande groepen zouden functioneren). We vertrekken dus heel erg van de persoonlijkheid van de kinderen in de (bestaande) groep en dat bepaalt mee de instroom van nieuwe kinderen in de ateliers. Niet vergeten: énkel kinderen die reeds een vakantieatelier volgden, komen in aanmerking.

De wekelijkse theaterateliers vinden plaats in de KOPERGIETERY (Blekerijstraat) en in KG Rabot (Vlotstraat), altijd op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag.  De wekelijkse Rabotateliers in KG RABOT (Vlotstraat) vinden plaats op dinsdag na school. In de Rabotateliers werken we met kinderen uit de wijk Rabot.

 

VAKANTIEATELIERS

++ ZOMERATELIERS

DATA: ma 21 t/m vr 25 augustus 2023
LOCATIE: KOPERGIETERY, Blekerijstraat 50, 9000 Gent

Onze zomerateliers richten zich tot iedereen die zin heeft om theater in al zijn facetten te ontdekken of juist verder uit te diepen. In onze jaar ateliers zijn de plaatsen helaas beperkt waardoor we er zeker voor zorgen dat we tijdens deze vakantie ateliers een even sterk en gevarieerd aanbod in mekaar steken. Zo bereiken we ook die kinderen die (nog) geen plaats hebben in onze jaar ateliers. 

We werken samen met verschillende docenten uit de podiumkunsten en hopen jullie zo te prikkelen om zelf theater te spelen en maken, om op zoek te gaan naar jouw eigen verbeelding en die theatraal in scène te zetten. 

De ateliers worden per leeftijdsgroep gegeven:  
van 10u tot 12u: 8- tot 10-jarigen (wachtlijst)
van 10u tot 12u: 10- tot 12-jarigen (wachtlijst)
van 14u tot 16u: 13- tot 14-jarigen 
van 14u tot 16u: +15-jarigen 

Inschrijven kan HIER

Het zomeratelier kost 90 euro voor de vijf voor- of namiddagen. We verwachten je dus ook alle dagen!

Je krijgt na aanmelden van ons een bevestiging gevolgd door een betalingsverzoek. Pas als het inschrijvingsgeld betaald is, ben je officieel ingeschreven. Een fiscaal attest kan worden afgeleverd voor kinderen tot 14 jaar.

 

CONTACT