KG Rabot

(c) Kopergietery
(c) Kopergietery
(c) Kopergietery

De artistieke expertise van KOPERGIETERY wordt sinds 2009 ook ingezet in de Gentse volkswijk Rabot, waar KOPERGIETERY haar tweede theaterzaal heeft: KG RABOT. De wijk Rabot geldt als één van de armste wijken in de stad en kent een hoge concentratie aan diverse nationaliteiten.

Via wijkgerichte artistieke projecten zoekt KOPERGIETERY aansluiting met de bewoners; dit gebeurt vooral door samen te werken met wijkorganisaties en/of (wijk)kunstenaars. Zo realiseerde KOPERGIETERY samen met de daar gevestigde Freinetschool Mandala enkele dramaprojecten (Zingeling, Jong Geweld,... ) en het literaire project Soepletters.  Voor Soepletters werden alle klassen van de lagere school ingezet, met als resultaat een Nederlands leesboek op maat van de - vaak anderstalige - kinderen.
Naast dergelijke artistieke projecten, worden er ook wekelijks Theaterateliers georganiseerd voor kinderen uit de wijk. Doel is om hen te laten kennis maken met theater, en – wie wil – te laten doorstromen naar de reguliere theaterateliers.

Sinds juni 2012 heeft de wijk een eigen buurtrestaurant (eetcafé Toreke) waarvoor KOPERGIETERY helpt in de culturele programmatie.

 

De RABOTATELIERS - In samenwerking met de wijkscholen, kinder- en jongerenwerking El Paso en Brede School Rabot organiseert KOPERGIETERY wekelijks theaterateliers voor kinderen uit de wijk Rabot tussen 8 en 12 jaar. De Rabotateliers starten eind september 2019. Inhoudelijk volgen deze ateliers vaak dezelfde insteek als de wekelijkse ateliers in KOPERGIETERY. De Rabotateliers kennen - net zoals de reguliere ateliers – een publiek toonmoment tijdens Theater Weekend (23-24 mei 2020).

Net zoals voorgaande jaren presenteert KOPERGIETERY twee keer per jaar CinéRABOT i.s.m. eetcafé Toreke en Wijkcinema Rabot. CinéRABOT is een gezellige woensdagnamiddag met een familiefilm. Afsluiten doen we met een fijn culinair extraatje voor iedereen. Op woensdag 23 oktober 2019 vertonen we een Cinéconcert met zes korte animatiefilms. De eerste animatiefilm wordt muzikaal ondersteund door het 5e en 6e leerjaar van de Freinetschool Mandala. Het Cinéconcert is een samenwerking met Filem'On en geldt als de opening van het filmfestival FilemKING.

Op woensdag 26 februari 2020 vindt de tweede CinéRABOT plaats. Centraal thema die dag is 'China'. 

Verder presenteert KOPERGIETERY gedurende het jaar verschillende VOORSTELLINGEN in theaterzaal KG RABOT. KOPERGIETERY stelt deze multifunctionele zaal ook zoveel mogelijk open voor andere (wijk-) organisaties. Zo wordt wekelijks op verschillende avonden gedanst ism Crazy Legs. Daarnaast gebruikt Buurtsport Move 9000 de zaal voor wijkgerichte sportactiviteiten.

SPECIFIEKE PROJECTEN 2019-2020:

De Wereld Repareren

Kopergietery Rabot en Brede school Rabot werken dit seizoen opnieuw samen met theatercollectief De Gezusters Hirngespinst voor hun participatietraject “De Wereld Repareren”. Dit schooljaar zoeken we medestanders binnen de wijk en in de stad om dromen van kinderen om te vormen tot concrete wijk-acties.

CONTACT

Ellen Preckler * rabot@kopergietery.be - 09 266 11 42