SCHOLEN

DOWNLOAD Scholenbrochure basisonderwijs 2019-2020
DOWNLOAD Scholenbrochure secundair onderwijs 2019-2020

OPEN Inschrijfformulier 2019-2020

De inschrijvingen op schoolvoorstellingen zijn afgesloten. Je aanvraag is pas effectief na bevestiging vanuit KOPERGIETERY.

 

***

Naast de vele voorstellingen die we in schoolverband organiseren, maakt KOPERGIETERY zich ook sterk in het opzetten en ondersteunen van allerlei initiatieven die de brug slaan naar onderwijs.

Met deze initiatieven wil KOPERGIETERY tegemoetkomen aan de dringende vraag en behoefte van leerkrachten (in spe) – en bij uitbreiding van alle mensen die in de onderwijspraktijk staan – om een dieper inzicht te verwerven in de podiumkunsten. Daarenboven willen we hen stimuleren om deze inzichten over te dragen aan kinderen en jongeren. Uiteraard gaat het daarbij om veel meer dan het verstrekken van informatie over eigen producties en gastvoorstellingen. 

KOPERGIETERY maakt al jaren werk van een degelijke educatieve omkadering van wat in huis wordt gemaakt en getoond. Zo wordt er een uitgebreide infomap voorzien zodat de voorstelling goed kan gekaderd worden naar de leerlingen toe. Deze informatiemappen kan u zowel voor als na het bezichtigen van de voorstelling in de klas gebruiken. De mappen kan u downloaden via de betrokken voorstellingspagina op deze site.

Naast de papieren infomappen, werkt KOPERGIETERY bij sommige creaties een digitale omkadering uit aan de Mediatafel. Dit noemen we 'verdiepingssessies', waar u per klas op kan intekenen. Elke sessie wordt gehouden in de Kopergietery aan de Mediatafel (een grote digitale touchscreentafel), veelal na de voorstelling.
In de aanbodbrochure (downloadlink bovenaan deze pagina) vindt u voor welke voorstellingen een sessie mogelijk is. Doel van dergelijke sessies is om leerlingen op een speelse, interactieve wijze te betrekken bij de podiumkunsten en om de voorstelling die ze zagen toe te lichten. De reacties op de eerste toepassingen waren unaniem enthousiast, zowel onder leerkrachten als leerlingen. Meer informatie over de verdiepingssesies vind je hier.

Vanaf seizoen 2018-2019 wordt ook het digitale scholenplatform actief, een digitale spot voor leerkrachten waar o.a. een digitale, meer hedendaagse versie van de papieren infomap te raadplegen zal zijn. Zo kan je in de klas ook digitaal aan de slag!

Ook wordt op het einde van elk theaterseizoen een informatie-avond gehouden waarbinnen het aanbod aan schoolvoorstellingen voor het komende seizoen wordt toegelicht . De eerstvolgende informatie-avond valt op ma 13 mei 2019. We raden u aan hierop aanwezig te zijn. Voor schoolvoorstellingen wordt er nl. met inschrijvingen gewerkt. De scholenverantwoordelijke van KOPERGIETERY verwerkt alle aanvragen eind mei om in juni reeds elke klas te laten weten naar welke voorstelling ze al dan niet kunnen gaan het volgend schooljaar. Helaas is de vraag naar voorstellingen vaak groter dan het aanbod, dus we vragen alle leerkrachten tijdig hun aanvraag in te dienen!

Wordt u nog niet uitgenodigd op deze informatie-avond en/of ontvangt u de aanbodbrochure niet? Meld dit dan zeker via onderstaande contactgegevens.

Geïnteresseerde scholen kunnen ook steeds in de KOPERGIETERY terecht voor een rondleiding in het theaterhuis.

 

VOORBEELDEN SPECIFIEKE SCHOOLPROJECTEN

KUNSTEDUCATIEF PROJECT 'VALLENDE STERREN'

In seizoen 12-13 zette KOPERGIETERY o.l.v. Lotte De Vuyst de schouders onder een bijzonder kunsteducatief project 'Vallende Sterren'. KOPERGIETERY, Don Bosco College Zwijnaarde en Don Bosco Technisch Instituut Sint-Denijs-Westrem werkten samen aan een heuse theatervoorstelling. Dit initiatief kaderde in de door onderwijsminister Smet voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs, waarbij de opsplitsing tussen ASO, TSO en BSO wordt opgeheven met als doel de spiraal van ongelijkheid te doorbreken.

Concreet: veertig enthousiaste leerlingen uit het ASO, TSO en BSO werden samengevoegd tot één ploeg. Onder begeleiding van een professionele theatermaker (Johan Heldenbergh), muzikant (Pieter-Jan De Smet), licht- en geluidontwerper, kostuumontwerpsters en enkele betrokken leerkrachten maakten deze leerlingen een theatervoorstelling van a tot z. Alle aspecten kwamen aan bod: improviseren/artistiek creëren, schrijven, decorbouw, licht en geluid, kostuumontwerp, communicatie & vormgeving. De leerlingen kozen op basis van eigen interesse een welke groep ze meewerken. De voorstelling werd in de KOPERGIETERY gepresenteerd aan een dolenthousiast publiek.

INCLUSIEVE DANS- EN THEATERATELIERS

In seizoen 2015-2016 werkte KOPERGIETERY samen met de kunsteducatieve organisatie De Conventie met als opzet enkele inclusieve dans- en theaterateliers te organiseren. Tijdens het eerste semester van het schooljaar organiseerde De Conventie enkele workshops dans en theater op verschillende Gentse scholen Buitengewoon Onderwijs. In het voorjaar van 2016 vonden er enkele inclusieve dans- en theaterateliers plaats in de KOPERGIETERY, dit in samenwerking met de reguliere Theaterateliers. Op deze manier trachtten we een brug te slaan tussen kinderen en jongeren met en zonder een beperking. Dit project werd gerealiseerd met de steun van Hart voor Handicap.

Hieronder vind je een inkijk in een atelier voorjaar 2016:

 

CONTACT

Ellen Preckler
09 266 11 42
scholen@kopergietery.be